Franciszek Franciszka  ……………. …………..
Machoń Machoń Korczak Korczak
 
z d. Ulfig
 
z d. …………
Piotr Machoń Ludwika Machoń
  z d. Korczak
1873 - 1962 1879 - 1955
    Zofia Hitner Bronisław     Marianna            Franciszka Zygmunt   Cecylia  Czesław   Anna Wolniczak
Alojzy Hitner   z d. Machoń Machoń
Józef Przybył   Przybył
Antoni Machoń   Maria Machoń
Jan Kosidło   Kosidło
Machoń   Machoń
Wolniczak   z d. Machoń
1909 - 1980   1909 - 1985 1911 - 1944 1914   z d. Machoń 1915 - 1999     1915 - 1997   z d. Machoń 1919 - 1984     1926   1922 - 1993 
            1913 - 1996           1916 - 1992            
Aleksandra Maria Lasota Anna Paroń Agnieszka Piotr Maria Grzegorz Andrzej Marek
Owsianna z d. Owsianna z d. Przybył Konarska Machoń Greinert Greinert Witkowiak Adrianna Wolniczak Maciej
Zenon Seweryn z d. Paroń z d. Kosidło Bożena    Barbara Wolniczak
Owsianny ZofiaKawicka Paroń Teresa Mieczysław Agnieszka Witkowiak Wolniczak
z d. Owsianna Urszula Machoń Greinert Greinert z d. Machoń  
Katarzyna Kazimierz Uzarewicz
Kabsz Bogna Pięta Przybył z d. Paroń Andrzej Roman Konrad
z d. Hüttner z d.Kabsz Halina Machoń Kosidło Wolniczak
Czesław Przybył Aniela
Kabsz Jedrzej Kabsz z d. Waliduda Aniala Kosidło
Machoń
Maria Joanna Stanisław
Huettner Krzyżańska- Stefan Kosidło
z d. Hüttner Hyłka Machoń Stanisława
Kosidło
Teresa
Goździejewska
z d. Hüttner
Włodzimierz
Goździejewski
Stanisław
Hitner Ewa
z d. Hüttner Michalska
Zofia Hitner z d. Hitner
z d. Basiewicz
Piotr Hitner Krzysztof
z d. Hüttner Hitner
Halina Hitner
z d. Andraszyk Grzegorz
Hitner
Andrzej Opracował
Hüttner Piotr Hitner